Declaración de accesibilidade

A Xunta de Galicia comprometeuse a facer accesibles os seus sitios web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

Esta declaración de accesibilidade aplica ao sitio web da Pensa en circular.

Situación do cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme ao RD 1112/2018 por mor das excepcións e á falta de conformidade dos aspectos que se achegan a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

 1. falta de conformidade co RD 1112/2018:
  • Moitas das imaxes empregadas no portal non teñen unha alternativa correcta que permita que os produtos de apoio acheguen ás persoas a información que transmiten correctamente [requisito número 9.1.1.1 Foco visible de UNE-EN 301549:2019]
  • O aviso de cookies está implementado ao final da páxina polo que esta información non será anunciada a determinados grupos de persoas ata que non procesen completamente a páxina [requisito número 9.1.3.2 Secuencia significativa de UNE-EN 301549:2019]
  • Baixo determinadas condicións lumínicas ou deficiencias de caracter visual algunhas cores en uso poden dificultar á lectura e a identificación dos contidos [requisitos números 9.1.4.1 Uso da cor e 9.1.4.3 Contraste (mínimo) de UNE-EN 301549:2019]
 2. carga desproporcionada: non aplica.
 3. o contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable: non aplica.

 

Preparación da presente declaración de accesibilidade

Esta declaración foi preparada o 24 de maio de 2019.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación levada a cabo polo Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Última revisión da declaración: 24 de maio de 2019.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a do RD 1112/2018) como informar sobre posibles incumprimentos por parte deste sitio web, transmitir outras dificultades de acceso ao contido ou formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade deste sitio web a través do Sistema Integrado de Atención á Cidadanía de xeito electrónico, telefónico ou presencial.

As comunicacións serán recibidas e tratadas pola Xunta de Galicia.

Procedemento de aplicación

O procedemento de reclamación recollido no artigo 13 do RD 1112/2018 entrará en vigor o 20 de setembro de 2020.

Contido opcional

Data de última revisión

A última revisión de accesibilidade foi realizada o 24 de maio de 2019.

Teclas de acceso rápido

Neste portal web están dispoñibles as teclas de acceso rápidos:

 • 0 - Inicio
 • 1 - Recollida selectiva
 • 2 - Compost e os seus beneficios
 • 3 - Marco normativo
 • 4 - Proxecto demostrativo de produtor responsable
 • 5 - Proxecto demostrativo de produtor responsable
 • 6 - Proxecto demostrativo compostaxe comunitaria
 • 7 - Proxecto demostrativo compostaxe doméstica
 • 8 - Proxecto demostrativo compostaxe escolar
 • a - Atención á cidadanía
 • b - Accesibilidade
 • c - Aviso legal
 • d - Política de privacidade
 • f - Mapa do portal

Ligazóns relacionadas