Proxecto demostrativo Compostaxe Comunitaria

Este proxecto demostrativo vai dirixido á cidadanía así como aos grandes produtores do concello de Mondoñedo que se sitúen nas proximidades de centro de compostaxe comunitaria que se instalará no concello ao abeiro deste proxecto.